Koran, wat is dat eigenlijk voor een boek???

Forum Vragen en antwoorden Overige / diversen vragen Koran, wat is dat eigenlijk voor een boek???

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • #12628
  mohammed
   • Offline
    • Berichen:8
    • Beginner

   Hallo Allemaal,

   Ik heb een interesante vraag binnen gekregen via de mail. Ik dacht dat het ook goed is om het antwoord hier neer te zetten.

   De vraagsteller geeft aan dat de Koran de laatste tijd een veel besproken boek is. De vraag luidde wat voor boek is de koran nu eigenlijk en waarom hechten de moslims hier zoveel waarde aan dat zij het als leidraad gebruiken in hun dagelijks leven.

   Antwoord:

   De Koran is de laatste revelatie van God geopenbaard aan de laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem). Het is een oproep van uw Schepper om naar hem toe te wenden en Hem alleen te aanbidden , en niet Zijn schepping. Wat de Koran bijzonder maakt is dat het fascinerende wonderen bevat in veel aspecten , wetenschappelijk bijvoorbeeld. Veel wetenschappers in deze tijd hebben de Koran onderzocht en veel van hun concluderen dat de dit geschrift van niemand anders dan God kan komen doordat het wetenschappelijke feiten bevat dat alleen God , Degene die alles Zelf schiep en alles weet over Zijn schepping , kan weten. En dat geen mens de Koran kon/kan produceren ongeveer 1500 jaar geleden , en zeker niet door een ongeletterde herder , profeet Mohammed (vrede zij met hem). Zo omarmen deze geleerden de islam , omdat ze erkennen dat God wel degelijk bestaat en dat de Koran de ware woorden van de Heer zijn..

   — Zeg (o mohammed ) : “Indien de mens en de djinn samenspannen, teneinde het gelijke van deze Koran voort te brengen, zullen zij het gelijke daarvan niet kunnen voortbrengen ook al zouden zij elkanders helpers zijn.” En voorzeker Wij hebben voor de mensen in deze Koran allerlei gelijkenissen herhaaldelijk vermeld, doch de meeste mensen tonen slechts ondankbaarheid. (De heilige Koran 17:88-89)

   De Koran is neergezonden als een Genade van God. Het is een oproep aan de gehele mensheid om werkelijk na te denken over ons bestaan en naar God te wenden..

   — En Wij (God)hebben hem (de profeet) het dichten niet geleerd, noch is het voor hem passend, dit is slechts een vermaning en een duidelijke verkondiging (De heilige Koran 36:69)

   De boodschap van God aan de mensheid is altijd 1 geweest , om Hem te dienen zonder gelijken..

   — Zeg ( tegen hun o mohammed) : “Wij geloven in Allah en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Isaac , Jacob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons. ( De heilige Koran 3:84)

   In het verleden , God heeft voorbeelden voor Zijn mensen gesteld zodat ze volgens de beste maatstafen kunnen leven. Mozes (vrede zij met hem) was een voorbeeld voor de joden van zijn tijd en jezus (vzmh) ook voor de joden maar dan wat later. Nu hebben we een perfect voorbeeld , Mohammed (vzmh) wiens leefstijl nog steeds gevolgd wordt tot vandaag..

   –Zeg (tegen hun o mohammed) : “Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.” (De heilige Koran 3:31)

   God maant ons aan om onszelf niet alleen bezig te houden met dit tijdelijke leven..

   Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het tehuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen! (De heilige Koran 29:64)

   ..maar om juist te investeren in het eeuwige Geluk in het Hiernamaals in de Aanwezigheid van onze Heer..

   – Voor de mensen is de liefde tot begeerten schoonschijnend gemaakt, vrouwen, kinderen, stapels goud en zilver, raspaarden, vee en akkers. Dat is de voorziening van het leven dezer wereld, maar Allah is het, bij Wie het juiste einddoel ligt. Zeg ( o mohammed ) : “Zal ik u over iets beters inlichten dan over dit alles?” Voor degenen, die God vrezen, zijn er tuinen bij hun Heer, waar doorheen rivieren stromen; daar zullen zij vertoeven en voor hen zijn reine metgezellen, alsmede Allah’s welbehagen. En Allah ziet Zijn dienaren. (De heilige Koran 3:14-15)

   Hoe bereik je dit allemaal? Door jezelf te onderwerpen aan de Wil van God en dit is juist wat het woord islam betekent , onderwerping aan God..

   Neen, wie zich volledig aan Allah onderwerpt en goede daden verricht, zal zijn beloning bij zijn Heer hebben. Vrees noch droefheid zal over hem komen. (De heilige Koran 2:112)

   De Koran predikt vriendelijkheid in naam van God:

   –En aanbidt Allah en vereenzelvigt niets met Hem en bewijst vriendelijkheid aan ouders, verwanten, wezen, de behoeftigen en aan de nabuur, die een vreemdeling is en de nabuur die een bloedverwant is en aan de metgezel, de reiziger en aan degenen die onder uw macht zijn. Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opscheppers niet lief. (De heilige Koran 4:36)

   De Koran leert ons om aalmoezen te geven en vrijgevig te zijn:

   –De aalmoezen zijn alleen voor de armen en de behoeftigen en voor degenen die daarbij werkzaam zijn en voor degenen wier hart verzoend is en voor de slaven en voor degenen die schuld hebben en voor de zaak van Allah en voor de reiziger: dit is een gebod van Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs. (De heilige Koran 9:60)

   –Weest godvruchtig naar vermogen, luistert, gehoorzaamt en geeft weg, dat is beter voor u. En degenen die voor eigen vrekkigheid zijn behoed zullen slagen. (De heilige Koran 64:16)

   Zoals ook de profeet jezus (vrede zij met hem) zijn volgelingen heeft onderwezen , de Koran leert ons om goed te doen tegenover het kwaad:

   –Het goede en kwade zijn niet gelijk. Daarom weerstaat (het kwade) door hetgeen best is. Dan ziet, degene met wie gij vijandschap hebt, hij zal als uw boezemvriend worden. (De heilige Koran 31:34)

   De Koraan leert ons om boosheid te onderdrukken en mensen te vergeven in de naam van God:

   –Zij, die in voorspoed en in tegenspoed wel doen en zij, die toorn onderdrukken en mensen vergeven; Allah heeft hen die goed doen, lief. (De heilige Koran3:134)

   De Koran verbiedt terrorisme , het doden van onschuldigen die niks met de vijandigheden tegen moslims te maken hebben:

   –En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (2:190)

   –Allah verbiedt u niet, degenen, die niet tegen u om de godsdienst hebben gevochten, noch u uit uw huizen hebben verdreven, goed te doen en rechtvaardig te behandelen; voorzeker, Allah heeft de rechtvaardigen lief. (De heilige Koran 60:8)

   De Koraan verbiedt zelfmoord , dus ook zelfmoordaanslagen:

   –En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u Genadevol. (De heilige Koran 4:29)

   De Koraan leert ons om altijd rechtvaardig te zijn en onszelf niet door haat te laten leiden.

   –O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet. (De heilige Koran 5:8)

   De Koraan is de oplossing voor rascisme:
   –O, mensheid! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (De heilige Koraan 49:13)

   Ik hoop de vraag een beetje te hebben beantwoord!

   #19658
   Shopaholic
    • Offline
     • Berichen:488
     • ★★★
     • Competent

    Er was toch al een topic hier over?

    #19659
    biertje
     • Offline
      • Berichen:42
      • ★★
      • Gevorderd

     lijkt me een goed boek voor moslims. wanneer gaan ze het lezen en er naar leven

     #19660
     Shopaholic
      • Offline
       • Berichen:488
       • ★★★
       • Competent

      Dat vraag ik me ook af.

      #19661
      Blue
       • Offline
        • Berichen:89
        • ★★
        • Gevorderd

       Prima als iemand iets over een boek wil vertellen, en zoals geschreven, hier was al een topic over.
       Vind het prima dat er vragen over gesteld/beantwoord worden.
       Maar ben eerlijk, als ik wat wil weten over welk boek dan ook, dan Google ik wel. Vind dat hier niet thuis hoort, maar dat is mijn mening.

      5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
      • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.